Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами IV курсу спеціальності (хімія).

У курсі розглядаються загальні закономірності та наслідки еволюції, проблеми мікро- та макроеволюції.

Ключові слова: еволюція, видоутворення, мікроеволюція, макроеволюція