Дистанційний курс "Наукова робота з педагогіки" призначений для студентів усіх психолого-педагогічних спеціальностей.

Мета: надання інформаційно-консультативної підтримки студентам щодо організації наукової діяльності, проведення психолого-педагногічного експерименту, підготовки доповідей, написання наукових статей, курсових та дипломних робіт. 

Ключові слова: наукова робота, види наукових роботі та їх структура, психолого-педагогічний експеримент, редагування, науковий стиль мовлення, плагіат, самоцитування.  

Науковий керівник - Удич З.І.