Основною метою викладання навчальної дисципліни «Ґендерна педагогіка» є вивчення основ ґендерної педагогіки, усвідомлення її сутності, засадничих принципів та визначення механізмів забезпечення рівноправ’я у навчально-виховному процесі, формування ґендерної компетентності у майбутніх вчителів та керівників освітніх закладів, впровадження ними ґендерного підходу в практику роботи школи та вузу згідно до чинних державних документів на засадах НУШ.