Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Гендерна педагогіка" студентами 2 курсу факультету "Початкова освіта"