Курс «Методика навчання іноземних мов» призначений для студентів ІІI-IV курсів спеціальностей 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) і 035.04 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад).

  Мета курсу – забезпечити основи методичної підготовки студентів до реалізації професійних функцій учителя іноземної мови: навчання іноземної мови (формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності), виховання, освіти й розвитку учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (гурткова і клубна робота, секції за інтересами, проблемні групи тощо); науково-методичної та організаційно-методичної роботи (упровадження у навчальний процес нових методик і технологій навчання іноземних мов); навчально-методичної роботи (вивчення, узагальнення та розповсюдження нових методів навчання іноземних мов). 

Ключові слова: види мовленнєвої діяльності, зміст навчання іноземної мови, іншомовна комунікативна компетентність, контроль у навчанні іноземної мови,  позакласна робота з іноземної мови, процес навчання іноземної мови, система вправ.