Електронний курс "Електорнний гербарій" призначений для студентів 1 - 4 курсів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) і 014.06 Середня освіта (Хімія). Метою курсу є допомогти студентам поглибити знання, вміння і навички набуті студентами під час засвоєння теоретичного матеріалу, вивчати зразки рослин незалежно від пори року, морфологічну будову рослин, їх поширення і розмноження, основи екології та особливості раціонального використання рослин і продуктів рослинного походження на благо людини.

Ключові слова: гербарій, гербарний аркуш, рослина, фонд.