Електронний курс «Педагогіка» призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності «Українська мова і література». У курсі розглядаються основні категорії і поняття педагогіки, основні положення та важливі досягнення сучасної педагогічної науки; загальні основи теорії навчання, виховання, педагогічного менеджменту; провідні концепції навчання і виховання особистості, сучасні технології навчання і виховання учнів.

Ключові слова: педагогіка, методи педагогічного дослідження, розвиток, формування, виховання і соціалізація особистості, мета виховання, напрямки виховання, педагогічний процес, процес виховання, принципи виховання, зміст процесу виховання, методи виховання; дидактика, закономірності навчання, принципи і правила навчання, зміст освіти, методи, прийоми і засоби навчання, контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів, школознавство, основи інклюзивної освіти.