Курс містить основні факти "Лінійної алгебри" та приклади розвязування типових задач, індивідуальні навчально-дослідні завдання та підсумкові тести.