Курс передбачає вивчення базових понять та методів математичного аналізу, пов'язаних з числовими послідовностями і дійсними функціями дійсного аргументу, обчисленням їх границь та дослідженням останніх на неперервність.

Ключові слова: числова послідовність, збіжність, граничний перехід, підпослідовність,функція, границя, неперервність.