АНОТАЦІЯ

Постановка голосу / Орфоепічна медіакультура

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами I курсу спеціальності «Журналістика».

 Мета навчальної дисципліни – розкриття теоретичних засад ораторського мистецтва, засвоєння знань про голосові характеристики і методи їх розвитку, основних аспектів ораторської техніки; оволодіння методикою красномовства в журналістиці, засобами артикуляційної та орфоепічної виразності журналістського мовлення; вироблення у студентів навичок використання власного голосу і мовлення в журналістській діяльності, розвиток їхніх ораторських здібностей, голосової та мовленнєвої культури.

 Ключові слова: постановка голосу, техніка голосу, мішано-діафрагмаційне дихання; мовний голос, діапазон, тембр, гнучкість голосу, голосові резонатори та регістри; виразність мовлення, орфоепія, дикція, темп, ритм, інтонація, пауза, наголоси, голосова культура; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.