Електронний курс "Управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу"  призначений для вивчення дисципліни магістрами денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом).

У курсі розглядаються основні механізми та інструменти управління фінансово-економічною діяльністю в освітній сфері, моделі фінансової автономії навчального закладу, сучасні світові тенденції управління фінансово-економічною діяльністю в освітній сфері.

Ключові слова: фінансування освіти, кошторис школи, освітні субвенції, грантове фінансування, методи фінансування.