АНОТАЦІЯ

 Історія української журналістики

 Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами I курсу спеціальності «Журналістика».

 Мета навчальної дисципліни – засвоєння знань про закономірності виникнення, становлення і розвитку української журналістики у зв’язку з історичним, політичним, культурним життям нації, осмислення конститутивних ознак української журналістики, вивчення основних фактів інформаційно-публіцистичної діяльності на різних етапах функціонування українського суспільства; конструювання цілісного уявлення щодо ролі ЗМІ в поширенні національних ідей та принципів державної незалежності; формування науково-методичного підходу до розгляду журналістських явищ; вироблення вміння правильно й ефективно застосовувати на практиці історичні уроки.

 Ключові слова: українська журналістика, видавнича діяльність, альманахи, цензура, народовська преса, москвофільська періодика, радикальна преса, військові видання, таборова періодика, спеціалізовані видання, преса української діаспори, комуністична періодика, самвидав; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.