Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" студентами І - ІІ курсів географічного факультету спеціальності "Туризм".

Мета курсу полягає у формуванні необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленими завданнями майбутньої професійної діяльності студента.

Ключові слова: англійська мова, туризм, комунікативна компетенція.