Екосистемологія

Нормативна професійно-орієнтована навчальна дисципліна для студентів освітнього ступеня  бакалавр спеціальності 0143 Середня освіта/Педагогіка (Біологія)

Зміст навчальної дисципліни включає відомості про структуру, різноманіття, рівні організації, функціонування, біорізноманіття, продуктивність, динаміку і сукцесійні серії, стійкість та еволюцію екосистем. 

Ключові слова: екосистема, структурно-функціональна єдність, продуктивність, стійкість, еволюція.