Журналістський фах: Аналітична журналістика

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами IІ курсу («Журналістика»).

Метою навчальної дисципліни є вироблення у студентів професійних навичок у процесі навчання, а також засвоєння ними теоретичних та практичних знань у галузі практичної журналістики. Завдання: дати студентам знання про особливості аналітичних жанрів, навчити їх спостерігати трансформацію аналітичних жанрів у сучасних ЗМІ і використовувати їх у різних за оформленням та призначенням ЗМІ, вивчення студентами основних понять і теоретичних положень курсу, вироблення уміння правильно й ефективно застосовувати їх на практиці, розуміти особливості сучасного інформаційного простору, володіти механізмом пошуку джерел інформації; оволодіння найхарактернішою рисою сучасної вітчизняної журналістики – налаштованістю не стільки на повідомлення новин, як на їх аналіз, дослідження, витлумачення подій, процесів, ситуацій, що відбуваються; використання на практиці можливостей традиційних аналітичних жанрів: аналітична кореспонденція, аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, аналітичне опитування, рецензія, стаття, лист, огляд, огляд преси, коментар, бесіда, соціологічне резюме, анкета, моніторинг, рейтинг, журналістське розслідування, прогноз, версія, експеримент, сповідь, аналітичний прес-реліз.

Ключові слова: аналіз , кореспонденція, коментар, огляд, журналістське розслідування, репліка, стаття, дослідницькі жанри.