Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Технології E-learning" магістрантами 2 курсу спеціальності 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології). У курсі вивчаються  основні принципи, умови, вимоги, способи та засоби використання технологій E-learning для розробки дистанційних навчальних курсів, що можуть бути включені в єдину систему Навчального центру з дистанційного навчання..

Ключові слова: дистанційне навчання, технології E-learningмультимедійні курси, Web-CD-технології, мультимедійні додатки, семантичний аналіз.