Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Базовий курс інформатики" студентами 1-го курсу освітнього рівня - бакалавр на база середньої освіти та молодшого спеціаліста. 

    Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики, набутті навичок використання прикладних систем оброблення статистичних даних та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-психологічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

Ключові слова: інформатика, прикладні системи, програмування, персональний комп'ютер.