Курс "Основи професійної комунікації" вивчається студентами І курсу спеціальності "Соціальна робота".

Метою викладання навчальної дисципліни є: розвиток комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників, вміння вирішувати професійні конфлікти, підвищення рівня їх етичної взаємодії з клієнтами, формування позитивної спрямованості, емпатійності, рефлексії.


Ключові слова: професійна комунікація, спілкування, комунікабельність,  технології комунікації.