Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 4 курсу спеціальності "Філологія. Мова та література англійська". У курсі розглядається звукова та граматична система німецької мови, зокрема особливості артикуляції німецьких голосних і приголосних, відмінювання дієслів, іменників, прикметників. Розглянуто види складнопідрядних речень. Складено підсумкові тестові завдання для засвоєння основних граматичних та лексичних тем.

Ключові слова: іменник, дієслово, прикметник, сильна відміна, слабка відміна, мішана відміна.