Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Технічна творчість" студентами 3 курсу спеціальності "Середня освіта. Трудове навчання". У курсі розглядаються: теоретичні та організаційно-методичні основи технічної творчості; виготовлення моделей наземного автотранспорту; виготовлення моделей суден і кораблів; конструювання моделей авіаційних пристроїв.

Ключові слова: технічна творчість, технічна модель, конструювання. 


The electronic course is intended for studying the discipline "Technical creativity" for students of the third course of the specialty "Secondary education. Labor studies". The course deals with: theoretical and organizational and methodological foundations of technical creativity; manufacture of models of land transport; manufacturing models of boats and ships; design of aviation device models.

Key words: technical creativity; technical model; designing.