Електронний курс "Органічна хімія" призначений для вивчення дисципліни студентами 3 курсу спеціальності Біологія.

Мета: засвоєння сучасних теоретичних основ органічної хімії та пов'язаних з ними властивостей усіх класів органічних сполук.

Ключові слова: органічна хімія, ациклічні сполуки, циклічні сполуки, гетероциклічні сполуки.