1.     «Фізіологія людини і тварин» - навчальна дисципліна (для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія, Хімія), 014.06 Середня освіта (Хімія, Біологія)).

2.     Мета курсу: набуття студентами компетенцій і компетентностей щодо фізіології збудження, фізіологічних особливостей нервової, ендокринної, імунної систем, основ фізіології вищої нервової діяльності і аналізаторів, серцево-судинної системи, дихання, травлення, обміну речовин і виділення, а також щодо перебігу процесів життєдіяльності та їхню регуляцію як необхідну передумову адаптації організмів до зовнішнього середовища.

3.             Ключові слова: фізіологія вегетативних процесів, фізіологія соматичних реакцій, фізіологія серцево-судинної системи, фізіологія дихання, фізіологія обміну речовин, фізіологія травлення, фізіологія виділення, фізіологія процесів нейро-гуморальної регуляції, фізіологія імунних реакцій, фізіологія сенсорних систем, фізіологія вищої нервової діяльності.