1.     «Фізіологія вищої нервової діяльності» - навчальна дисципліна (для спеціальностей: 6. 04.04.01 бакалавр біології, 014.06 – Середня освіта (Хімія) - магістр освіти).

2.     Мета курсу: набуття студентами компетенцій і компетентностей щодо фізіології головного мозку і сенсорних систем, спадкові і набуті форми поведінки, пам'ять, інтегральну діяльність головного мозку, вищу нервову діяльність, її особливості і механізми в людини, а також фізіологічні особливості вищої нервової діяльності у дітей і підлітків та порушення вищої нервової діяльності.

3.             Ключові слова: вища нервова діяльність, адаптація, рефлекси спадкові, рефлекси набуті, інстинкти, структура поведінки, нервові центри, збудження, гальмування, аналітико-синтетична діяльність, нервові центри кори головного мозку, підкіркові центри, сенсорні системи, когнітивні процеси.