Досягнення і проблеми сучасної біології.

Нормативна навчальна дисципліна для студентів освітнього ступеня магістр спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія.

Зміст дисципліни відображає ключові проблеми сучасної біологічної науки у їх ретроспективному огляді та оцінку перспективи їх науково-теоретичного розвитку та практичного використання: структурно-функціональна організація біологічних систем,  походження і еволюція життя (включно антропогенез), молекулярно-біологічні дослідження і проблеми їх впровадження у медицині, фармації, біотехнологіях та сільському господарстві, інтеграція та регуляція метаболізму, стійкість біологічних систем, біотехнологія в отриманні харчів, біопалив та енергії, екотехнології.

Ключові слова: біологія, відкриття, науково-технологічний прогрес, людина, біосфера.