Соціальна екологія та проблеми природокористування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Метою викладання навчальної дисципліни “ Соціальна екологія та проблеми природокористування ” є пошук шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства з навколишнім середовищем у межах локальних, регіональних і, нарешті, глобальної соціоекосистем.

Ключові слова: водна і вітрова ерозія; закиснення; хімічне забруднення; заболочення; засолення; порушення механічної структури грунтів, заповідна справа та природно-заповідний фонд України, національна екомережа, третя науково-технічна революція, соціоекологічна криза.