1.     «Регуляція функцій організму» - навчальна дисципліна за вибором (для спеціальності 6. 04. 0401 – Бакалавр біології).

2.     Мета курсу: формування у студентів розуміння суті процесів регуляції, спрямованих на організацію функціонування органів і систем з кінцевою метою забезпечення адаптації організму до мінливих умовах існування.

3.        Ключові слова: адаптація, гуморальна регуляція, нервова регуляція, автономні реакції, соматичні реакції, імунна регуляція.