Нормативна навчальна дисципліна для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальностей 014 Середня освіта/Педагогіка  (Біологія, Хімія) та освітнього ступеня магістр спеціальності 101 Екологія.

Зміст навчальної дисципліни відображає відомості про радіоактивність, джерела і шляхи її виникнення і розповсюдження, фізико-хімічну природу радіоактивних речовин, механізми впливу ізотопів на біологічні системи різного рівня організації (від молекул до біосфери), мониторинг радіаційної небезпеки, радіорезистентність та засоби і способи її збільшення, протирадіаційний захист.

Ключові слова: радіобіологія, радіоекологія та протирадіаційний захист.