Природозберігаючі технології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Метою викладання навчальної дисципліни “Природозберігаючі технології ” є отримання студентами знань щодо основних типів промислових, енергетичних, транспортних та інших забруднень і їх небезпечності для екосистем, а також методів і способів очистки різних техногенних забруднень атмосфери та гідросфери, методів відновлення техногенних ландшафтів, альтернативних технологій безвідходного виробництва, розвиток екологічно чистих виробництв

Ключові слова: сталий розвиток, науково-технічна революція, ГДК, методи очищення, циклон, флотація, йонний обмін, адсорбція, маловідходні та безвідходні технології, альтернативні екотехнології