Основи енвайроментології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Мета: дослідження особливостей організації життя у навколишньому середовищі при дії діяльності людини, розробка наукової основи експлуатації біологічних резервів, прогнозування змін природи під дією людини, збереження навколишнього середовища.

Ключові слова: середовищезберігаючі та екологічно «чисті» технології, середовище існування людини, міжнародний енвайроменталізм, Greenpeace, демографічна проблема, продовольча проблема, енергетична і сировинна проблема.