Нормативна навчальна дисципліна для здобувачів вищої освіти ступеня магістр за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія.

Зміст навчальної дисципліни охоплює комплекс сучасних знань, що стосуються: структури та властивостей нуклеїнових кислот і білків; реплікації, рекомбінації та модифікації ДНК, молекулярно-генетичних механізмів мутацій, модифікацій і рестрикції ДНК, репарації пошкоджень ДНК; генетичної рекомбінації; молекулярних механізмів трансдукції, трансформації, рекомбінації; транскрипції і трансляції; особливостей будови геному еукаріотів; методів молекулярного аналізу геномів та основ генетичної інженерії.

Ключові слова: молекулярні механізми генетичних процесів, реплікація, рекомбінація та модифікації ДНК, мутації, транскрипція, трансляція, генетична інженерія, методи молекулярно-генетичного аналізу.