Дисципліна належить до нормативної частини циклу дисциплін професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки бакалавра з напряму 6.040102 Біологія*