Метою вивчення навчальної дисципліни “Методика викладання біологічних дисциплін у ЗВО та профільній школі” є  формування готовності майбутніх викладачів ВНЗ до викладання навчальних дисциплін (нормативних та варіативних)  та професійної та практичної підготовки та вивчення біології в профільній школі,           формування готовності й бажання до педагогічної діяльності та пізнавальної взаємодії зі студентами та учнями профільної школи у процесі навчання біологічних дисциплін на основі суб’єкт-суб’єктних відносин.

Ключові слова: вища школа, профільна школа, біологічні дисципліни, методика навчання