Вибіркова навчальна дисципліна для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія, Хімія) та 014.06 Середня освіта (Хімія, Біологія).

Мета: формування чіткої системи знань про основні принципи і суть методів культивування in vitro мікроорганізмів, клітин, тканин та органів рослин і культур тваринних клітин; вивчення основних принципів і прийомів, що застосовуються для культивування біологічного матеріалу in vitro; освоєння основних методів культивування in vitro мікроорганізмів, клітин, тканин і органів рослин і тварин.
Ключові слова: чисті культури мікроорганізмів, калюсні, суспензійні культури, культури ізольованих органів, отримання, використання.