Екологія

Нормативна навчальна дисципліна для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр спеціальності

014 Середня освіта (Біологія, Хімія).

Зміст навчальної дисципліни охоплює комплекс сучасних знань про вплив природних та антропогенних факторів на життєдіяльність організмів та їхніх угруповань, надорганізмові рівні організації природи - популяції, біоценози та екосистеми, їх структурно-функціональну організацію, гомеостаз та стійкість і розвиток, а також відомості про глобальну екосистему планети Земля - біосферу в контексті геологічної, біологічної, екологічної та соціальної еволюції.

Ключові слова: екологічні фактори, популяції, біоценози, екосистеми, біосфера.