Екологія людини

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Мета: вивчення закономірностей виникнення, існування і розвитку антропоекологічних систем, які являють собою товариство людей, що знаходяться у динамічному зв’язку із середовищем існування і задовольняє завдяки цьому свої потреби.

Ключові слова: вібрація, електричне і магнітне випромінювання,  іонізуюча радіація, експозиційна, поглинаюча, еквівалентна, радіонукліди, гостра і хронічна променеві хвороби, кисневий ефект, дія малих доз іонізуючого випромінювання. віддалені та генетичні наслідки променевих уражень, консерванти, емульгатори, онкологічні захворювання, канцерогени.