1.      Навчальна дисципліна «Соціальна екологія» читається студентам у 5-му семестрі бакалаврату. Основна мета дисципліни сформувати систему знань про особливості взаємостосунків суспільства з природою, підходи принципи і методи соціоекологічних досліджень, соціоекологічні проблеми сучасності та пріоритетні підходи щодо їх вирішення на принципах гармонізації.

Ключові слова: соціоекологія, соціоекосистема, соціоекологічні проблеми,гармонізація стосунків з природою.