Екологічний моніторинг

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Метою викладання навчальної дисципліни “ Екологічний моніторинг ” є оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними в роботі підрозділів, що здійснюють контроль стану навколишнього середовища.

Ключові слова: прогноз, моделювання, оцінювання, димовий факел, роза вітрів, психрометр, метеорологічні спостереження, ключові ділянки, опорні розрізи, площадки відбору проб, рослини-індикатори і рослини-монітори.