1.     «Гомеостаз і його механізми» - навчальна дисципліна за вибором (кваліфікації: «Магістр середньої освіти. Викладач біології»; «Магістр освіти, викладач біології, вчитель хімії»).

2.     Мета курсу: вивчення закономірностей підтримання фізіологічних параметрів процесів життєдіяльності, дослідження механізмів регуляції й авторегуляції внутрішнього середовища організму.

3.     Ключові слова: гомеостаз, механізми гомеостазу, внутрішнє середовище організму, гомеостатичні критерії, внутрішньоклітинний гомеостаз, тканинний гомеостаз, нервово-гуморальна регуляція гомеостазу.