Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами IV курсу спеціальності "Екологія". У курсі розглядаються основні екологічні проблеми України та її регіонів.

Ключові слова: джерела забруднення довкілля, причини екологічної кризи, наслідки екологічної кризи, екологічні проблеми.