Вікова фізіологія та шкільна гігієна - нормативна навчальна дисципліна для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія, Біологія).

Мета курсу: сформувати у студентів знання про особливості функціонування організму дитини в процесі його росту і розвитку та вміння застосовувати ці знання для охорони і зміцнення здоров’я школярів.

Ключові слова: вікова періодизація, ріст і розвиток організму, функціональний стан, фізичний розвиток, групи здоров’я, гігієнічні вимоги, режим дня учня.