Електронний курс призначений для формування у студентів біофізичного мислення, уявлення та розуміння біофізичної сутності організації і функціонування біологічних об'єктів на всіх структурно-функціональних рівнях (від молекулярного до біосферного) організації живої матерії.