Нормативна навчальна дисципліна для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія, Хімія) та ступеня магістра 014.06 Середня освіта (Хімія).

Мета: формування теоретичних, практичних засад і принципів, спрямованих на визначення основних біотехнологічних напрямків використання властивостей мікроорганізмів, клітин, тканин та органів рослин і тварин для задоволення потреб людини.

Ключові слова: генетична інженерія, клітинна інженерія, культивування in vitro, in vivo, гібридома, культура клітин, тканин та органів, трансгенні організми, соматичні гібриди, живильне середовище, регулятори росту, кріоконсервування.