Електронний курс призначений для формування у студентів системи знань про загальні та специфічні закономірності індивідуального розвитку організму людини та особливості його життєдіяльності у взаємодії з умовами навколишнього середовища та у зв’язку з його біосоціальною сутністю. Подані основи шкільної гігієни допоможуть у розробленні рекомендації щодо харчування, режиму дня і відпочинку учнів та організації навчально-виховного процесу згідно сучасних вимог, а також збереженню здоров'я школярів, підтриманню їх високої розумової та фізичної працездатності.