Математичні методи в екології (для студентів другого курсу спеціальності 101. Екологія). Розкрито суть процесу математизації екології, описана історія впровадження математичних методів у екологічні дослідження. Представлені методики математичної обробки статистичних даних і кількісного аналізу інформації, ази математико-статистичного моделювання. Вивчення дисципліни дає можливість сформувати у студентів здатність коректно підбирати методи для власних досліджень; виконувати кількісний аналіз екологічних систем та процесів; здійснювати обробку статистичної інформації; створювати та досліджувати математичні моделі екологічних систем та процесів, на основі чого виконувати оцінку реального стану та прогнозування змін у природних чи природно-антропогенних системах в результаті різних впливів. Ключові слова: математична екологія, статистичне спостереження, математична формалізація, математична модель.