АНОТАЦІЯ

 Основи наукових досліджень

          Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами II курсу спеціальності «Журналістика»

Мета навчальної дисципліни – засвоєння знань про сутність поняття про науку, її виникнення та еволюцію, способи раціональної організації праці науковців; ознайомлення студентів з організацією та формами науково-дослідної роботи у сфері масової комунікації, методами й жанрами наукових досліджень, їх застосування в журналістиці, розкриття особливостей і формулювання методологічних положень науково-дослідної роботи, вироблення навиків інформаційного пошуку та оформлення результатів НДР.

Ключові слова: наука, науково-дослідницька діяльність, наукова комунікація, наукове дослідження, методологія, методи, інформаційне забезпечення; ІНДЗ, курсова робота, бакалаврська робота, магістерське дослідження, посилання, цитування, бібліографія, презентація; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.