Нормативний курс «Основи наукових досліджень» передбачено навчальним планом підготовки бакалавра журналістики у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Він покликаний дати загальне уявлення про систему українського журналістикознавства, процеси його формування та шляхи розвитку, сприяти оптимальній організації наукової діяльності студентів, познайомити з методологією й технологією наукової діяльності, основними прийомами викладу наукових досліджень.