Кросмедіа

Навчальна дисципліна для магістрантів спеціальності "Журналістика" першого року навчання (денна і заочна форма).

Мета – вироблення навичок створення кросмедійного журналістського продукту, що включає матеріали для різних медійних платформ.

Завдання: ознайомитись із принципами організації кросмедійної редакції та методами планування праці журналіста у ній; виробити навички підготовки матеріалів для друкованих ЗМІ, для інтернет-платформ, виготовлення радіо-, телепродукту, підготовки фотографій та інфографіки.

Ключові словакросмедійна журналістика, кросмедіа, мультимедіа, трансмедіа, доповнена реальність, комунікація за допомогою змішаних засобів: комбінування декількох засобів комунікації в єдиний колаж, конвергентні ЗМІ, кросмедійна редакція, кросмедійний ньюзрум, новинний деск, формат медіа, медійний контент.