Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами IV курсу спеціальності "Екологія". У курсі розглядаються основні положення екологічної освіти та виховання,  форми, методи та засоби екологічного виховання, шляхи формування екологічної особистості. Подані основи екологічного страхування.

Ключові слова: екологічне виховання, екологічна освіта, екологічна культура, екологічна особистість, екологічне страхування