1. Назва курсу: Основи природознавства для студентів за напрямом підготовки 013  Початкова освіта
  2. Мета курсу: формування природознавчої та екологічної компетентностей студентів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу та оволодіння практичними вміннями і навичками, які необхідні майбутньому фахівцю для викладання курсу "Природознавство", здійснення екологічного виховання учнів початкової школи.
  3. Ключові слова: природознавство, землезнавство, ботаніка, зоологія, екологія.