1.      Навчальна дисципліна «Екологічна географія» викладається студентам у 8-му семестрі бакалаврату. Основна мета дисципліни сформувати систему знань про екостани компонентів навколишнього середовища, екоситуації в межах населених пунктів, обласних, національної природно-господарських систем чинники їх формування, особливості просторового прояву, екопотенціали ландшафтних систем.

Ключові слова: ландшафтна сфера, геокомпонент, екостан, екоситуація, екопотенціал.