Медіакультура

Навчальна дисципліна для магістрантів спеціальності "Журналістика" першого року навчання (денна і заочна форма).

Мета – показати, як загальні теорії постсучасності і концепції медіакультури можуть застосовуватися для розуміння й аналізу форм актуальної культури, для рефлексії щодо власного досвіду, пов’язаного з продукуванням і споживанням медіатекстів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: представити культурні феномени, процеси і практики інформаційного суспільства; ознайомити з методологією їх вивчення, з сучасними критичними теоріями медіа; проблематизувати щоденне звертання до «електронних посередників», ЗМІ, засобів персональної комунікації; розширювати знання соціальних, культурних, політичних, етичних, естетичних емоційних та економічних значень медіатекстів; формувати ціннісні орієнтації та основи медіакультури; виховувати естетичні смаки й уміння інтерпретувати соціокультурний розвиток; розвивати критичне аудіовізуальне мислення, здатність до сприйняття, «декодування», оцінювання, розуміння й аналізу медіатекстів; сприяти орієнтації у розмаїтті сучасних професій, пов’язаних з медіаіндустрією; утверджувати комунікативні здібності особистості; опановувати способи самовираження за допомогою медіа.

Ключові слова: медіакультура, культурний контекст, елітарна, масова і поп-культура, реальність у медіакультурі, гіперреальність, медіавірус, симулякр, вербальні і невербальні коди медіа, візуалізація, таблоїдизація, мелодраматична уява, треш у медіа, мультимедіа, інтерактивність, екранна культура, конвергентна журналістика, медіаосвіта, медіаекологія, критичне мислення, психологічний захист від медіапродукту, медіатворчість, медіатехнології.